close
FOLLOW US ON 
ชมความอลังการของน้ำตกเหวนรก
ขึ้นเขาใหญ่
บริเวณสะพานท่าด่าน
ล่องแก่งลำน้ำนครนายก
เที่ยว ละลุ
ชมความ มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
ชมศิลปะวัฒนธรรม ขอม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เขื่อนขุนด่านปราการชล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

จุด Check – In สุดชิวบนสะพานไม้ไผ่ @นครนายก “สะพานดอนยายแมะ”

จุดชมวิวทิวทัศน์  จุด Check-In สุดชิวบนสะพานไม้ไผ่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ในหลายพื้นที่ออกแบบโดยกลุ่มชุมชน  เพื่อนำเสนอความเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน  อย่างเช่น  สินค้าชุมชน  ผักพื้นบ้าน  ของฝาก ของกินนานาชนิดที่นำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดนครนายก

สะพานไม้ไผ่ดอนยายแมะ  ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก   สะพานนี้สร้างจากความคิดของคนในชุมชนของตำบลหนองแสง  เพื่อประชาสัมพันธ์วิถีการทำนาปี  อีกทั้งผืนนานี้โอบล้อมด้วยภูเขาป่าเขาใหญ่  ชุมชนนำเสนอของฝากมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

งานประเพณีแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 และเทศกาลกินปลา กินกุ้ง ของดีอำเภอบ้านสร้าง
ท่องเที่ยวไทย
ที่พัก - นครนายก

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหารที่พัก - ปราจีนบุรี width=

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหารที่พัก - สระแก้ว

ที่พัก

มัลเบอร์รี่ปางสีดาสระแก้ว – Mulberry at pang sita


ร้านอาหาร - สระแก้ว

ร้านอาหาร

ร้านเจ๊ราง อาหารเวียดนาม – อำเภออรัญประเทศ


E-Card ส่งความสุข

E-Card ส่งความสุข