close
FOLLOW US ON 
ชมความอลังการของน้ำตกเหวนรก
ขึ้นเขาใหญ่
บริเวณสะพานท่าด่าน
ล่องแก่งลำน้ำนครนายก
เที่ยว ละลุ
ชมความ มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
ชมศิลปะวัฒนธรรม ขอม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เขื่อนขุนด่านปราการชล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

จักรยานท่องเที่ยว…ทัวร์แบบครอบครัว วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(นครนายก) ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายจักรยานนครนายก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว “สีสันแห่งความอร่อย เพื่อคนผจญภัยหัวใจสีเขียว”

วันอาทิตย์ที่ 13พฤษภาคม 2561

เส้นทาง  อ่างเก็บน้ำวังบอน  นครนายก เขตทหารน่าเที่ยว “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์” ปราจีนบุรี

พบกับสีสันธรรมมชาติตลอดแนวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นมัสการบูชาสิ่งศักดิ์ประจำจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

สัมผัสกิจกรรมนันทนาการในเขตทหารน่าเที่ยว  “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์”

ลิ้มรสความอร่อยมื้อกลางวัน  “อาหารถิ่นเมนูพื้นบ้านเมืองปราจีนบุรี”  และชุดอาหารว่าง – นครนายก

กำหนดการ

เวลา 07.00 น.     ลงทะเบียน  ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอน  รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม ฯลฯ)

เวลา 08.00 น.     พิธีปล่อยขบวน   “จักรยานท่องเที่ยว…ทัวร์แบบครอบครัว”   เส้นทางสีสันแห่งความอร่อย…เพื่อคนผจญภัยหัวใจสีเขียว

จุด A – วัดเขาพระธรรมขันธ์  ชมพระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ห้องโถงชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ  มณฑปพระพุทธบาท  ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง  และสังฆปาโมกข์ (ศาลาแปดเหลี่ยม)  ประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

จุด B – ด่านเนินหอม  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  สามารถเข้าห้องน้ำ/ ถ่ายรูป ชมนิทรรศการ  ณ  จุดบริเวณให้ข้อมูลข่าวสารอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

จุด C –  เขตทหารน่าเที่ยว “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์” 

 • รับประทานอาหารถิ่น ชุด  อาหารว่าง
 • ร่วมกิจกรรมภายในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

จุด D – สักการะ  “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

จุด E – แวะพักเพิ่มพลัง  ณ  วัดโคกสว่าง

 • เดินทางกลับ ถึง  อ่างเก็บน้ำวังบอน  
 • รับประทานกลางวัน อาหารถิ่น เมนูพื้นบ้านเมืองปราจีนบุรี – นครนายก
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านแบบสอบถาม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePfZnooGD9yEieNVwK5rDEbQO4lcYJbFTf_Rr3d-IpzUqulA/viewform

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • สมัครภายในวันที่  15 เมษายน 2561 ราคา 499 บาท/คน  ได้รับเสื้อจักรยานที่ระลึก / Bib / บัตรรับประทานอาหารและเล่นกิจกรรมในเขตทหาร / สิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากการจับรางวัล

 • สมัครภายหลังวันที่  15  เมษายน 2561 ราคา 599 บาท/คน  ได้รับเสื้อจักรยานที่ระลึก(ภายหลัง) / Bib / บัตรรับประทานอาหารและเล่นกิจกรรมในเขตทหาร / สิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากการจับรางวัล

 • รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง  300 ท่าน

แผนที่เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว… ทัวร์แบบครอบครัว

ตัวอย่างเสื้อที่ระลึก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก   โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284
 • สมาพันธ์ฯ จักรยานนครนายก   โทร. 08-9902-5110
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

ว้าว… พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย

ททท. ขอเชิญเที่ยว 5 ช – ชม ชิม ช้อป แชร์ ช่วย  ในงานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน  วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

ตอน  พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

วันที่  28 – 31  มีนาคม  2561  เวลา  16.00 – 21.00 น.

ณ  ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลป์ยานี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง  ททท.  ได้ดำเนินงานขยายฐานตลาดคุณภาพด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว สัมผัส  Local  Experience  ผ่านวิถีการกิน   เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิต อาหารในท้องถิ่น  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีความตื่นตัว  เห็นคุณค่าของตัวเอง  และปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพ  และอีกสิ่งนั้นคือ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีนโยบายและได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเครือข่ายอาหารสุขภาพและเครือข่ายผักปลอดสารพิษ  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและการใช้สิ่งของที่เป็น อันตรายต่อชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาชนะบรรจุอาหาร  ผงชูรส  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือสัมผัสประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น  อาหารปลอดภัย  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เห็นคุณค่าของตัวเอง  ปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้ เข้มแข็งรวมทั้งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง

ดังนั้น  เพื่อดำเนินงานสนับสนุนนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  และส่งเสริมการเดินทางเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม  Silver  Age   ททท.สำนักงานนครนายก         มีแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี 2561  จัดโครงการสีสันแห่งความอร่อย @นครนายก – ปราจีนบุรี – สระแก้ว  ซึ่งมีแผนงานจัดกิจกรรม  “ว้าว …ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย”   ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรใน  กำหนดจัดใน วันที่ 28-31 มีนาคม  2561 ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลป์ยานี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมภายในงาน

 

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตร  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี”  อาทิ  อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,   สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,   วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี   โดยภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสถานการศึกษาต่างๆ
 • ลงทะเบียนจับรางวัลมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม  “ลด-แยก-แลก-โชค  @รักษ์ปราจีนบุรี”
 • ชมการแสดงวิถีไทย  อาทิ  3รำ – ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”   โดย  ศูนย์เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง,  การแสดงวิถีไทย 3 วัย “เยาวชน – มืออาชีพวัยทำงาน – ผู้สูงอายุ”

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

ท่องเที่ยวไทย
ที่พัก - นครนายก

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหารที่พัก - ปราจีนบุรี width=

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหาร

ด้วงไก่ย่าง


ที่พัก - สระแก้ว

ที่พักร้านอาหาร - สระแก้ว

ร้านอาหาร

ร้านเจ๊ราง อาหารเวียดนาม – อำเภออรัญประเทศ


E-Card ส่งความสุข

E-Card ส่งความสุข