Lover Camper @สระแก้ว Social Detox & เพลินลมชมดาวตก “เจมินิดส์”วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ณ ลานกางเต็นท์กลางดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


ชวนมาชมดาว รับลมหนาว ใจกลางอุทยานแห่งชาติตาพระยา กับกิจกรรมสำหรับชาวแคมป์

Lover Camper @สระแก้ว

Social Detox & เพลินลมชมดาวตก “เจมินิดส์”

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566

ณ ลานกางเต็นท์กลางดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

📍รับสมัครเพียง 100 ท่านเท่านั้น

📌ค่าสมัครเพียง 399 บาท/คน (ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ/ค่าอาหารจำนวน 2 มื้อ)

✨14 ธันวาคม 2566✨

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชม/รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-16.30 น. เนื่องจาก จากจุดลงทะเบียนที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา – ลานกางเต็นท์กลางดง ระยะทางห่าง 14 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนดิน ผิวจราจรค่อนข้างขรุขระสักนิดนะคะ จะผ่านทิวป่า และที่สำคัญขอความร่วมมือทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังจากผิวการจราจร และการเดินทางผ่านของสัตว์ในเขตอุทยานด้วยนะคะ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-50 นาที

เดินทางถึง ณ จุดกางเต็นท์กลางดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา ติดตั้งเต็นท์ ตกแต่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น. ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเดินทางถึง เวทีกลางลานเต็นท์กลางดง กับบรรยากาศแค้มป์ปิ้งกลางผืนป่าตาพระยา …กิจกรรมภายในงาน

1. กิจกรรมร่วมงานเลี้ยงต้อนรับแบบชาวแค้มป์ /รับประทานอาหารเย็น

รับฟังดนตรีอะคูสติก (Acoustic Music)

2. ฟังเรื่องเล่า “ป่าตาพระยา – อุทยานแห่งชาติตาพระยา

และเขตมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่” ความอุดมสมบูรณ์นี้เพื่อใคร

โดย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา

กิจกรรมดูดาว “จุดชมทางช้างเผือกที่ตาพระยา….จุดที่ดีจุดหนึ่งของประเทศไทย

และชมฝนดาวตก “เจมินิดส์” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

✨15 ธันวาคม 2566✨

เวลา 04.30 น. กิจกรรมเดินป่า….ชมจุดชมวิวบนผา – เทือกเขาบรรทัด อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า / พักผ่อนตามอัธยาศัย / จัดเก็บเต็นท์และอุปกรณ์ส่วนตัว

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินในภูมิภาคตะวันออก “อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม”

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ “อาหารเวียดนาม”

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หรือเดินทางท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย

หมายเหตุ

รายละเอียดการเตรียมตัวร่วมกิจกรรมทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยว “Lover Camper @สระแก้ว”

🔭🔭กิจกรรมนำเสนอขายแพ็คเกจ “Lover Camper @สระแก้ว” ราคา 399 บาท / คน ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 คณะผู้จัด จะเป็นผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

🔖– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ

🔖– ค่ายานพาหนะเข้าอุทยานฯ

🔖– ค่าพื้นที่สำหรับกางเต็นท์

🔖– ค่ากิจกรรมดูดาว

🔖– ค่างานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อาหารเย็น)

🔖– ค่าอาหารเช้า

🔖– ค่าเจ้าหน้าที่นำทางเพื่อเดินป่าชมจุดชมวิวเทือกเขาบรรทัด

🔭🔭กิจกรรม “Lover Camper @สระแก้ว” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 คณะผู้จัดฯ ขอสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพันธมิตรสนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้

🔖– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รับผิดชอบในการเดินทางด้วยตนเอง

🔖– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดอุปกรณ์การพักค้างแบบเต็นท์ในรูปแบบของตนเอง พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน

🔖– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความยินดีที่จะประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว “Lover Camper @สระแก้ว” ไปยังช่องทางต่างๆ ของตนเอง และ ททท.สำนักงานนครนายก ขออนุญาตนำโพสต์ของท่านแชร์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ ททท. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

🔖– เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมแค้มป์ปิ้งในครั้งนี้ใช้พื้นที่บนอุทยานแห่งชาติตาพระยา อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดโลกเลอะ – ลดขยะ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมภาชนะในการร่วมงานเลี้ยงและรับประทานอาหารเย็น/เช้า เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ มาเพื่อใช้เป็นส่วนตัว หากมีขยะในส่วนของตนที่เกิดต้องขอความกรุณานำกลับไปทั้งหมด

จุดกางเต็นท์กลางดง อุทยานแห่งชาติตาพระยา มีข้อจำกัดเรื่องระบบไฟฟ้า จึงมีข้อแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์ส่องสว่างสำรองมาเพิ่มเติม เช่น ไฟฉาย ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตะเกียง เป็นต้น

Hits: 78