Khun Dan Marathon 2023 Season 4 วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


เตรียมตัวพร้อมออกวิ่ง 🏃‍♀️🏃🏁

Khun Dan Marathon 2023 Season 4

Every Step Has A Story ทุกก้าวมีความหมาย

สนามที่เป็นถนนทางเรียบสวยงาม

สนามที่สร้างโอกาส New Personal Best

สนามที่มีธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์

สนามที่เตรียมก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล

🟠กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 10.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และงานออกบูธ

🟡วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 03.30 น. ปล่อยตัว Marathon 42.195 km. Cutoff 7.00 ชม. (ความชัน +|- 400)

เวลา 05.00 น. ปล่อยตัว Half Marathon 21.10 km. Cutoff 4.00 ชม. (ความชัน +|- 390)

เวลา 05.15 น. ปล่อยตัว Mini Marathon 10 km. Cutoff 2.30 ชม. (ความชัน +|- 360)

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว Fun Run 5 km. ไม่จำกัดเวลา (ความชัน +|- 130)

เวลา 07.30 น. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

เวลา 10.30 น. จบการแข่งขัน

🟢สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

Race Kit

Chip Timing จับเวลาสำหรับ ระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.1 km.)(Marathon 42.195 km.)

เสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)

เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Marathon 42.195 km.

เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Half Marathon 21.1 km.

เหรียญหลังเข้าเส้นชัย

อาหารในวันแข่งขัน

🔵การแข่งขันระยะ (Marathon 42.195 km.)

ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

***ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระยะมาราธอน

🟣การแข่งขันระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.10 km.)

ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ระยะ 5 km. (ไม่มีรุ่นอายุและถ้วยรางวัล)

🔵รางวัลสำหรับการแข่งขัน

* ถ้วยรางวัล Overall สำหรับที่ 1-3 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.)และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ สำหรับอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.) และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลแฟนตาซีสำหรับอันดับที่ 1-10

🟣เงินรางวัล Overall อันดับที่ 1-3 ชาย/หญิง

* 42.195 กม. อันดับที่ 1 – 6,000 บาท อันดับที่ 2 – 4,000 บาท อันดับที่ 3 – 3,000 บาท

* 21.1 กม. อันดับที่ 1 – 4,000 บาท อันดับที่ 2 – 3,000 บาท อันดับที่ 3 – 2,000 บาท

* 10 กม. อันดับที่ 1 – 3,000 บาท อันดับที่ 2 – 2,000 บาท อันดับที่ 3 – 1,000 บาท

Hits: 132