โซเฟีย (Sophia Hotel)

ประเภทที่พัก : โรงแรม
จำนวนห้องพัก : 64 ห้อง
ที่ตั้ง: 243 ซ. – ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-5811-2, 0-3720-0600
โทรสาร : 0-3720-0600
เว็บไซต์ :http://www.prachincity.go.th
อีเมล์ :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 37