อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ

อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสามสิบ จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ กิโลเมตรที่ ๑๓๗-๑๓๘ เลี้ยวซ้ายเข้าไป ๑๐ กิโลเมตร เลยวัดเขาสามสิบ ๒ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำการฯ อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขาสามสิบใกล้เชิงเขา มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ดูดาว ดูนก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทาง โดยมีเจ้าหน้าที่นำทาง (ควรติดต่อก่อนล่วงหน้า ๕ วัน) กิจกรรมที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบ “ค่ำคืนดูดาว ตื่นเช้าดูนก” มีบ้านพักรับรอง ๑ หลัง และมีเต็นท์ไว้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๙๘๓๓ ๗๖๔๓  08-1983-5987

Hits: 310