อ่างเก็บน้ำห้วยยาง พักผ่อนและทานอาหารที่ร้านริมอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๘ บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำ สอบถามข้อมูลได้ที่ โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑๑ ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ๒๗๑๖๐

การเดินทาง เริ่มจากตัวจังหวัดสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ถึงอำเภออรัญประเทศ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอตาพระยา ๓๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่ด่านตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกุดเตย ตรงไปอีก ๑๐ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางระยะทาง ๓ กิโลเมตร

 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 1164