สยามสุกี้ อาหารเวียดนาม (ฮานอย)

ประเภทอาหาร : – Noodle
ลักษณะเด่น : อาหารเวียดนาม
ที่ตั้ง : 15/3 ถ. สุวรรณศร ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 0-3723-2353, 08-9834-2544
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 22.00 น.
การเดินทาง :

 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 86