ศาสนสถาน ลานบุญ ห้ามพลาด @ นครนายก


นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางามน้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

ห้ามพลาด …… สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน  3 ศาสนสถานลานบุญ @ นครนายก

เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองนครนายก ยลน้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ห้ามพลาดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ใน 3 ศาสนสถานลานบุญ @ นครนายก  หนึ่งเดียวในเมืองไทย ถ้าไม่ได้ไปก็เหมือนเดินทางมาไม่ถึงเมืองนครนายก ดังนี้

1.พุทธสถานจีเต็กลิ้มนครนายก

        ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านบางหอย  ต.ศรีจุฬา  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08-1815-1745,08-6392-4088   GPS +14° 01′ 37.1″N, +101° 10′ 34.7″E

การเดินทาง ไปตามเส้นทางนครนายก – บางหอย ทางหลวงหมายเลข 3076 ห่างจากจังหวัดนครนายก 26.3 กิโลเมตร

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในพุทธสถานจีเต็กลิ้ม

        พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม นครนายก ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 ในพื้นที่ 20 กว่าไร่ สำหรับเป็นสถานที่เผยแผ่ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

        เมื่อเดินทางเข้าสู่พุทธสถานจีเต็กลิ้ม นครนายก ข้ามสะพานก็จะพบกับความเป็นสิริมงคล ด้วยรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประทานพรให้แก่ผู้มาเยือน ประดิษฐานอยู่สองข้างทาง กว่า 300 องค์

        เอกลักษณ์ที่ห้ามพลาดของพุทธสถานจีเต็กลิ้ม นครนายก คือการสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีวัชภล (ปางมหาราช)   ซึ่งเป็นปางที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งแกะสลักจากหยกเขียวเนื้อดีจากพม่า น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม (หยกเขียวเป็นสัญญาลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  โชคลาภร่ำรวย) และองค์ที่หล่อด้วยโลหะเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ยขนาดความสูง 30 เมตร หน้าตัก 12 เมตร ซึ่งทั้งองค์แกะจากหยกและหล่อด้วยโลหะนับได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นเดินไปสักการะสิ่งศักดิ์จำนวนมากมาย ที่สร้างอย่างสวยงาม เช่น พระโลกิเตศวรโพธิสัตว์      พระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประทับยืน  อั้งไฮ้ยี้ผู้รับใช้เจ้าแม่กวนอิม  ไท้เสียงเหล่ากุน เจ้าแม่กวนอิมพันมือสร้างจาก    ไม้จันทน์หอมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระถังซัมจั๋ง ขี่ม้าเห้งเจีย ซัวเจ๋ง ตือโป๊ยก่าย  เจ้าพ่อเสือ(ปางปุ๋น-ปางบู๊)    เทพเจ้ากวนอู เกียงไท้กง ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระพุทธไตรรัตน์นายกปฏิมากร หรือหลวงพ่อโตซำปอกง  วิหารหลังใหญ่ประดิษฐานพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิตของมวลมนุษย์ และผนังประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า อยู่หมื่นองค์ แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กราบไหว้เทพต่ออายุเพื่อให้มีชีวิตยืนยาว รวมถึงการแก้  ปีชง และกิจกรรมถือศีลกินเจทุก ๆ ปี  หากท่านที่มีศรัทธาจะเช่าบูชาวัตถุมงคล ก็มีสถานที่ให้เช่าบูชาเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลชีวิต 
           แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : อุทยานพระพิฆเณศ, พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์, น้ำตกสาริกา,           น้ำตกนางรอง,เขื่อนขุนด่านปราการชล

2. อุทยานพระพิฆเณศ

         ตั้งอยู่ เลขที่  24/4  หมู่ที่ 11  ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์   08-1906-6974,08-3095-1824  GPS +14° 15′ 28.5″N, +101° 15′ 31.3″E 

 การเดินทาง จากตัวเมืองไปทางถนนสาริกา-นางรอง ทางหลวงหมายเลข 3049 ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกลานรัก ระยะทางประมาณ 9.8 กิโลเมตร

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในอุทยานพระพิฆเณศ

          อุทยานพระพิฆเณศ เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก เมื่อเดินทางมาถึง  กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจาก 9 ประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคล  บูชาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเณศ จำนวน 2 ปาง  องค์หนึ่งเป็นปางคณปติประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกองค์เป็นปางไสยาสน์ประทานพร  หลังจากนั้น สักการะและชมพระพิฆเณศองค์ดำโบราณอายุกว่า 800 ปี พระพิฆเณศประจำวันเกิด 32 ปาง  ชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ 108 ปาง  สักการบูชา รูปปั้นฤาษีลิงดำปางต่างๆ   อุทยานพระพิฆเณศ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากศรัทธาของประชาชนทั่วไป ที่มากราบไหว้บูชาอธิษฐานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ  จึงเป็นอีกหนึ่งแห่งเมื่อเดินทางมานครนายกแล้วต้องห้ามพลาด  ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี  

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : รอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขานางบวช,พระแก้วมรกตวัดคีรีวัน,

น้ำตกลานรัก,น้ำตกสาริกา,วัดถ้ำสาริกา,พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์,น้ำตกนางรอง,เขื่อนขุนด่านปราการชล

3. พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชัยตี 2600 ปี

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก   สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-1906 6974, 08-8400-9001-86974   GPS +14° 18′ 06.2″N, +101° 15′ 45.0″E

การเดินทางจากจังหวัดนครนายก เส้นทางนครนายก – น้ำตกสาริกา ทางหลวงหมายเลข 3049 – 3050 ระยะทางประมาณ 14.9 กิโลเมตร

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สัมพุทธชยันตี 2600 ปี

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นตามกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่งโลก เนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี ของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามมีน้ำไหลผ่าน ด้านหลังเป็นเทือกเขาใหญ่เขียวขจีตลอดเวลา ทำให้เพลิดเพลินกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก  เมื่อเดินทางมาถึงจะได้พบกับพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่สีทองอร่าม หน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร  เป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรอบสร้างพระพุทธรูป หน้าตัก 90 ซม. จำนวน 1,250 องค์ แทนพุทธสาวก ในวันจาตุรงคสันนิบาตในครั้งพุทธกาล ประกอบด้วยองค์ 4 ประการ คือ

1.พระภิกษุสงฆ์พุทธสาวก จำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระภิกษุสงฆ์พุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วย  พระองค์เอง

3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์

4.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ การแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา

          พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ที่นครนายก จึงนับเป็นอนุสรณ์เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ไหว้พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตภายในศาลาปฏิบัติธรรม สักการะเจดีย์จำลองประจำปีเกิด 12 ราศี และบูชาพระพิฆเณศ  พระประจำวันเกิด  เจดีย์พระคุณพ่อ – แม่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมาย

บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่น ธารน้ำตกสาริกาไหลผ่าน ด้านหลังเป็นเป็นเทือกเขาเขตแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงมีความร่มรื่น สวยงาม และเหมาะที่จะเป็นสถานปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อีกแห่งหนึ่งของนครนายก 

การเดินทางมาท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : น้ำตกสาริกา ,วัดถ้ำสาริกา,อุทยานพระพิฆเณศ,น้ำตกนางรอง,  เขื่อนขุนด่านปราการชล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การท่องเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก
โทรศัพท์ 037 312282,037 312284
เว็บไซด์ www.tat8.com

Hits: 3945