3 ศาสนสถานลานบุญ @ ปราจีนบุรี


ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวาราวดี

ห้ามพลาด …… สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน  3 ศาสนสถานลานบุญ @ ปราจีนบุรี

เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองปราจีนบุรี ห้ามพลาดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ใน 3 ศาสนสถานลานบุญ @ ปราจีนบุรี ถ้าไม่ได้ไปก็เหมือนเดินทางมาไม่ถึงเมืองปราจีนบุรี ดังนี้

1.วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง)

ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  0-3721-2795,0-3721-3890  GPS +13°3′ 15″N, +101°23′ 7″E

การเดินทาง จากเมืองปราจีนบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 3079 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง)

          วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง) เป็นวัดนิกายธรรมยุติวัดแรกของ จ.ปราจีนบุรี  สร้างเมื่อ พ.ศ.2422  โดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรี  ชื่อนางประมูล  โภคา (แก้ว  ประสังสิต)  ภรรยาของขุนประมูลภักดี   ต่อมาใน พ.ศ.2461  เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม  อภัยวงศ์)  ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่  เพื่อทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดผุพัง  จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป  และเขมร  องค์พระประธานสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2462  โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าหลวงพ่ออภัยทาน หรือหลวงพ่ออภัย ซึ่งเป็นปางเดียวของประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ผู้สร้าง ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดบนแผ่นผ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดก มารผจญ วาดโดยช่างหลวงในรัชกาลที่ 6 ฝาผนังด้านนอกพระอุโบสถมีภาพปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ด้วยอัจฉริย ภาพของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท่านได้สร้างปริศนาธรรมแทรกไว้ตามที่ต่างๆ เช่น  นาฬิกาที่ไม่ยอดเที่ยงอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนแก้ว  สร้างปริศนาด้านการปกครอง เช่น รูปสิงห์ตัวผู้เพียงตัวเดียวไว้ที่บานหน้าต่าง ด้านหน้าพระอุโบสถ มีอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลี เป็นอาคารคอนกรีตรูปสถูปโดมศิลปะกรีกหรือโรมัน  อยู่หลังหนึ่ง  นอกจากนั้น  ภายในวัดแก้วพิจิตรหอพระไตรปิฏกและศาลาตรีมุขที่ท่าน้ำ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำปราจีนบุรี จากวัดแก้วพิจิตร ไป ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง เพื่อชมสินค้า OTOP 5 ดาวจากผลิตเสื่อกก และรับประทานกุ้งแม่น้ำขึ้นชื่อของเมืองปราจีนบุรี  เข้าเยี่ยมชมได้เวลา 08.30 – 17.00 น.  

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี,พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์,วัดแจ้ง

2. วัดแจ้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 136  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ถนนทัศนวิถี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 09-4770-0144  GPS +14°6’18.40″N, +101°22’14.88″E

 การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 3079และถนนสฤษฏิ์ยุทธศิลป์ ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวัดแจ้ง

เมื่อเดินทางมาถึงวัดกราบสักการะ “หลวงพ่อเพชร”  หรือชาวบ้านเรียกว่า “หลวงปู่เพชร” เนื่องจากดวงพระเนตรทั้งสองข้างประดับด้วยเพชรสวยงาม เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  สร้างในราว พ.ศ.2375 – 2391 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังมี “พระธาตุวัดแจ้ง”  รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม จ.พนครพนม สักการะพระพุทธรูปหลวงปู่ดำ ,หลวงปู่พระครูโลกเทพอุดร  และศาลาวิปัสสนาภายในศาลากลางสระน้ำประดิษฐานสรีระอดีตเจ้าอาวาส (หลวงปู่ทัต) ซึ่งไม่เน่าเปื่อยเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของประชาชนทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี,พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์,วัดแก้วพิจิตร

3. วัดรัตนเนตตาราม (วัดประติมากรรมเปลือกหอย)  

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์โทรศัพท์ 08-9963-9323   GPS +14°04’53.8″N, +101°45’50.9″E

การเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 50.4 กิโลเมตร

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวัดรัตนเนตตาราม

         เมื่อเดินทางมาถึงกราบสักการระสรีระพระครูวิบูลรัตนากร อดีตเจ้าอาวาสที่สังขารไม่สลายไปตามกาล เวลาเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้น ชมประติมากรรมจากเปลือกหอยที่นำมาตกแต่งวิหาร หอระฆัง ฐานพระพุทธรูป และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวัดได้อย่างงดงามอลังการ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาชมเพลิดเพลินกับงานพุทธศิลป์จากประติมากรรมเปลือกหอยเป็นอย่างมาก งานพุทธศิลป์นี้เกิดขึ้นโดยพระอธิการ สิริลักษณ์  ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัด  มีแนวคิดในการนำเปลือกหอยที่ชาวบ้านรับประทานแล้วทิ้ง  และเปลือกหอยที่มีความคงทน แข็งแรง จึงให้ลูกศิษย์วัดรวบรวมเศษเปลือกหอยที่ทิ้งแล้วมาประดับประดา องค์พระ หอพระ ผนัง เพดานวัด จนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงามนับเป็นวัดที่ประดับด้วยเปลือกหอยแห่งเดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนาไทย สะพานไม้ไผ่ และกำลังก่อสร้างฌาปนสถานที่ประดับด้วยเปลือกหอยแห่งเดียวของประเทศไทยอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : อุทยานแห่งชาติทับลาน,เมืองเวโรน่าและเมืองเคาท์บอย ที่เดอะเวโรน่า แอททับลาน,อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยสโมง),ดอกหงอนนาคที่ศักดิ์สุภารีสอร์ท และล่องแก่งหินเพิงในช่วงฤดูฝน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การท่องเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก
โทรศัพท์ 037 312282,037 312284
เว็บไซด์ www.tat8.com

Hits: 2597