วัดบุญนาครักขิตาราม หรือวัดต่ำ

เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเศียรนคร” อยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครนายกให้ความเคารพศรัทธา สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยพระร่วง(สุโขทัย)ขุดพบเมื่อพ.ศ.2495บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัดนครนายก โดยขุดพบแต่เศียรไม่มีองค์ และได้นำไปไว้ที่โรงเรียนนายกพิทยา (ปัจจุบันยุบไปแล้ว) ต่อมานำไปประดิษฐานที่วัดบุญนาครักขิตาราม ในปี พ.ศ. 2511  มีผู้ศรัทธาสร้างองค์พระและวิหารถวาย และถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า  “หลวงพ่อเศียรนคร” นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่เป็นประธานของลานปฏิบัติธรรม และมีศาลาริมน้ำสำหรับนั่งพักผ่อน


Hits: 4521