ร้านอาหารจันทร์มณี (บ้านลอยนวล )

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารตามสั่ง
ที่ตั้ง : 17/2 ซ. ซอยเทศบาล 25 ถ. สุวรรณศร ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3724-2949 , 08-1820-0598
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 24.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 273