พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง


พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นกบินทร์บุรี-สระแก้ว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในท้องถิ่น ภายในประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในสมัยก่อน เช่น การทำเหมืองแร่ในแหล่งลานแร่ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน การแยกแร่ มีตู้จัดแสดงอุปกรณ์สำหรับสำรวจแร่ เตาหลอม ตัวอย่างแร่ต่าง ๆ  ภายในพื้นที่ยังมีโรงตำโบราณ ลานเก็บแร่ บ่อแร่เก่าที่ยังคงสภาพไว้ เช่น บ่อกว้าน บ่อหมาก บ่อมะเดื่อ บ่อสำอางค์ บ่อขี้เหล็ก ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการทำเหมืองแร่จากสถานที่จริง เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐ ๓๗๔๖ ๐๐๓๗

 

 

Hits: 511