พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง ตั้งอยู่ในวัดฝั่งคลองเลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ตำบลเกาะหวาย ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เป็นที่รวบรวมเครื่องใช้ของชาวไทยพวนอายุราว ๒๐๐ ปี เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือในการทอผ้า เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.สำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมและสาธิตการทำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม สอบถามข้อมูล โทร. ๐๓๗๓๙๙๘๓๓, ๐๘ ๑๔๕๘ ๘๒๐๐


Hits: 370