ประตูชัยอรัญประเทศ อนุสรณ์แก่ทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก

ประตูชัยอรัญประเทศ ตั้งอยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ มีลักษณะเป็นป้อม ๒ ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก ตัวป้อมมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูง ๑๕ เมตร ฐานประตูทำเป็นห้องรักษาการณ์ มีการบูรณะซ่อมแซม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ สำหรับทางด้านขวามือได้ก่อสร้างเป็นเสมาขนาดใหญ่ทำด้วยหินอ่อนสลักรูปครุฑพ่าห์ (ธงมีรูปครุฑ) ไว้ด้านบน ใต้ครุฑจารึกคำว่า “ประเทศไทย” หันออกไปทางประเทศกัมพูชา

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 519