น้องนก


ประเภทอาหาร : Thai Food
ลักษณะเด่น : มีป้ายหน้าร้าน เขียนชื่อร้านระบุชัดเจนเป็นเอกลักษณ์
ที่ตั้ง : 191 หมู่ 7 ถ. สุวรรณศร ตรงข้ามปั๊ม ปตท . ต. โคกไม้ลาย อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 0-3740-5450 , 0-3740-5566
โทรสาร : 037-405-450
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ :7:00–17:00น.
การเดินทาง : ถ.สุวรรณศร ตรงข้ามปั๊ม ปตท .

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 113