ครัวอรุณกิจ

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ผัดไทยกุ้งสด
ที่ตั้ง : อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-241-359
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 07.00 – 22.00 น.
การเดินทาง : ถนนไปสถานีรถไฟสระแก้ว ร้านอยู่ซอยชวามือ เลยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 52