ก๋วยเตี๋่ยวน้ำใสรสเด็ดพรรณ

ประเภทอาหาร : Noodle
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 224/64 อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ :
08-6156-6854 , 08-9403-9122
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ :
08:00-16:00น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 95