ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น แม่กิม

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ก๋วยเตี๋ยวไก่
ที่ตั้ง : อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 07.00 – 13.30 น.
การเดินทาง : อยู่ซอยเข้าตลาดสดวัฒนานคร

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 110