17 พฤษภาคม 2563 พิชิตเนินพิศวง เขาอีโต้ มินิมาราธอน 2020ประเภท
มินิมาราธอน 14 กิโลเมตร ** Trophy **590 บาท
ฟันรัน 5 กิโลเมตร ** No age group **490 บาท
ฟันรัน 3 กิโลเมตร ** No age group **450 บาท


เสื้อที่ระลึก 14 กิโลเมตร
เสื้อที่ระลึก 14 กิโลเมตร
เสื้อที่ระลึก 5 กิโลเมตร
เสื้อที่ระลึก 5 กิโลเมตร
เสื้อที่ระลึก 3 กิโลเมตร
เสื้อที่ระลึก 3 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทางวิ่ง
แผนที่เส้นทางวิ่ง

รับอุปกรณ์

วันเสาร์ 16 พฤษภาคม 2563

 • เวลา : 10.00 – 19.00 น.
 • สถานที่ : ที่ทำการอุทยานเขาอีโต้
 • Google Map : https://goo.gl/maps/mFw9qfLKAZR2

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

 • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

กำหนดการ
อาทิตย์ 17 พฤษภาคม 2563

วนอุทยานเขาอีโต้

04:30 – 05:30 เปิดประตูเข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย

05:45 เช็คอินรุ่นแข่งขัน Mini Marathon 14 กม.

06:00 ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 14 กม. *

06:05 เช็คอินรุ่น ฟันรัน 5 กม.

06:15 ปล่อยตัว Fun Run 5 กม. *

06:20 ปล่อยตัว Fun Run 3 กม. *

หมายเหตุ : รุ่นไหนรายงานตัวครบ ทำพิธีมอบรางวัลทันที


สถานที่พัก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบการออกกำลังกายโดยการวิ่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
 • มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรม
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจภาคส่วนของชุมชน
 • เพื่อลดมลภาวะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย ในเส้นทางธรรมชาติ และ ซึมซับอากาศบริสุทธิ์ หลบมลพิษจากเมืองมาวิ่งใกล้ชิดธรรมชาติ
 • เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
SIZEรอบอก (นิ้ว)ความยาว (นิ้ว)
2XS32″24″
XS34″25″
S36″26″
M38″27″
L40″28″
XL42″29″
2XL44″30″
3XL46″30″
4XL48″31″
ถ้วยรางวัล

1. ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 14 km. ถ้วยรางวัล 1 – 10

มีเสื้อกิจกรรม + เหรียญ ให้ทุกท่านที่สมัคร

Male (ชาย)Female (หญิง)
รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
รุ่นอายุ 16 – 29 ปีรุ่นอายุ 16 – 29 ปี
รุ่นอายุ 30 – 39 ปีรุ่นอายุ 30 – 39 ปี
รุ่นอายุ 40 – 49 ปีรุ่นอายุ 40 – 49 ปี
รุ่นอายุ 50 – 59 ปีรุ่นอายุ 50 – 59 ปี
รุ่นอายุ 60 – 69 ปีรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป

3. ประเภทรุ่น Fun run ระยะ 5 km / 3 km วิ่งเพื่อสุขภาพ (ไม่มีชิงถ้วยรางวัลอันดับ)

มีเสื้อกิจกรรม + เหรียญให้ทุกท่านที่สมัคร

4. ประเภทแข่งขัน แฟนตาซี ถ้วยรางวัล 1 – 10

(ตัดสินตามความสวยงาม และเห็นชอบของคณะกรรมการ)

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 • บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 • หลักฐานการโอนเงิน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
 1. เสื้อกิจกรรม
 2. เบอร์ประจำตัวนักวิ่ง
 3. เหรียญเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญพิชิต หลังเข้าเส้นชัย
สิทธิพิเศษและบริการ
 • บริการน้ำดื่มทุก 2 km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
 • บริการห้องสุขา/รถสุขาเคลื่อนที่
 • บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 04:00 น. ถึง 09.00 น.
 • รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน
กติกาการสมัคร
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเสี่ยงต่อการเลื่อนการแข่งขันหรือจัดกิจกรรมจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดย- ผู้จัดหรือจากภัยธรรมชาติหรือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด
คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใด ๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าทุกกรณี

การเดินทาง

บริการขนส่งสาธารณะเข้าถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอปากช่องหลากหลายเส้นทาง อาทิ

รถตู้
 • เส้นทางที่ 1 หมอชิต-บ้านสร้าง-ปราจีนบุรี-แยกศาลนเรศวร
 • เส้นทางที่ 2 อนุสาวรีย์-ดอนเมือง-ฟิวเจอร์-นครนายก-แยกศาลนเรศวร
 • เส้นทางที่ 3 รังสิต-องครักษ์-นครายก-แยกศาลนเรศวร ม.-ปราจีนบุรี
 • เส้นทางที่ 4 บางแสน- ม. บูรพา- แปดริ้ว- บ้านสร้าง- ปราจีนบุรี- แยกศาลนเรศวร ม.พระจอมเกล้าฯ ปราจีนบุรี
 • เส้นทางที่ 5 สระบุรี-วิหารแดง- นครนายก-แยกศาลนเรศวร-ปราจีนบุรี
 • เส้นทางที่ 6 กรุงเทพ – (สำหรับขาไป) ขึ้นรถข้างสวนสันติภาพ ซ. 3 (เทวดาพลาซ่า) อนุสาวรีย์ชัยฯ –ปากช่อง หรือ กรุงเทพ – (สำหรับขาไป) ท่ารถกรุงเทพ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยฯ รถจอดที่ หน้าภัตตาคารพงหลี ราชวิถี ซอย 11 —ปากช่อง—สองแถวถึงด่านเก็บเงินศาลเจ้าพ่อ ปากช่อง – กรุงเทพฯ (สำหรับขากลับ) ท่ารถปากช่อง รถจอดที่ เท-วา-ดา พลาซ่า รถออกทุกชั่วโมงตั่งแต่ เวลา 05:00น.-19:00 น.
รถไฟ

รถไฟ หัวลำโพง-ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี รถไฟ หัวลำโพง – ปากช่อง

ที่พักใกล้กับสถานที่จัดงาน
 1. เขาอีโต้ดาร์เด้นโฮม 089 046 0017
 2. โรงแรมอัยรา 083-1165552
 3. ฮักโฮม รีสอร์ท 091-7388573
 4. บ้านนกรีสอร์ท 092-9539915
 5. เนินเขาใหญ่ รีสอร์ท 091-8985888
 6. สกายเม้าเทนโฮม รีสอร์ท 086-707-2782
 7. เรนโบว์ ไฮ สกาย เขาใหญ่ รีสอร์ท 099-2862363 , 081-4085013
 8. ธัญญาภัครีสอร์ท 084-8690378
 9. ทอแสง โฮมสเตย์ 096-2190741 , 097-2193441
 10. รีสอร์ท แสงจันทร์ 087-3422590 , 097-3242293
 11. บ้านปัณณ์ รีสอร์ท 081-4317626 , 081-7707540
 12. เม้าเท่น โฮม รีสอร์ท&สวนน้ำ 081-5209717 , 089-9338080
 13. โรงแรมพีเค รีสอร์ท 090-9858589 , 037-452453
 14. ศรีจันทร์ อพาร์ทเมนต์ 089-9954135
 15. บ้านมีสุข รีสอร์ท 081-5771403 , 086-1774930
 16. มังกรทอง แมนชั่น 037-407300 , 081-9142594
 17. นอนเพลิน เขาใหญ่ 085-4567765
 18. ฟ้าเคียงดาว 037-407231 081-9142594
 19. สันติสุข เพลส ปราจีนบุรี 092 9453441
 20. วรรณิดา การ์เด้น รีสอร์ท 037-216839
 21. ริมภูการ์เด้นรีสอร์ท 081-3067660, 083-1391103
 22. แกรนด์ การ์เด้น รีสอร์ท 037-213363 , 086-5003815
 23. สุวิมล รีสอร์ท 092-5356576
 24. เปี่ยมสุข สวีท ปราจีนบุรี 037-211711
 25. โรงแรมโซเฟีย 037-215812
 26. ทุ่งไม้เค็ดฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท 086-0619496
 27. ถึงที่หมายโฮมสเตย์ 086-8476737
ติดต่อสอบถาม

Facebook : Running Thailand Events

สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

ปัญหาการสมัครโทร +66 (0)81 818 6155 (รันลา)

(จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 17:00)

Hits: 538