11 สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรน่าเที่ยวในปราจีนบุรี – นครนายก ปี 2562


ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถนนผลไม้ที่ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาลอยู่ที่ บ้านหนองจวง-บ้านหนองกันเกรา ได้แก่ มังคุด กระท้อน ทุเรียน ส้มโอ มะปราง เงาะ

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชิมผลไม้สด ๆ และซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ ดังนี้  (เดือนพฤษภาคม- มิถุนายนของทุกปี)

– สวนธิดารัตน์ 32/4 หมู่ที่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ มะม่วง กระท้อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9543 8438

– สวนเหรียญทอง 70/7 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ กระท้อน มังคุด ทุเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3740 3807, 08 1663 8037, 08 1782 1145

– สวนปัญญา 70/3 หมู่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ กระท้อน ทุเรียน โทร. 0 3740 3134, 08 1949 6977

– สวนฮวดจึง 133/2 หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ กระท้อน ทุเรียน, กระท้อนหยี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3740 3568, 08 6144 1092

– สวนทรัพย์ประเสริฐ 60/1-2 หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ ทุเรียน

– สวนเทียบกลาง 160 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3740 5383 ได้แก่ ส้มโอ

– สวนสานิต 100 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ ส้มโอ

– สวนจิตร์นิยม 29 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ มังคุด มะปราง

– สวนศุนาลัย 174/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 0 3740 3392

– สวนโยธี 10/1 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ มังคุด ทุเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3740 3578

– สวนลุงเผ่า ทุเรียนนมสด  ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร 089-603-6726

—————————-

1.เส้นทางท่องเที่ยว สวนผลไม้ จังหวัดปราจีนบุรี  (2 วัน 1 คืน )

วันแรก

– ออกเดินทางจาก กทม เพื่อเดินทางไปยัง จังหวัดปราจีนบุรี

– เดินทางไป “ภูมิภูเบศร” อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ ชมพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) เป็นเรือนไม้เดิมของหมอพลอย หมอหลวงในรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี  พร้อมร่วมทำกิจกรรม  DIY ทำยาดมและเรียนรู้การนวดบำบัด ด้วยตนเอง

– รับประทานอาหารกลางวัน

– เดินทางไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์” หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า “พิพิธภัณฑ์ตะเกียง” อีกแหล่งหนึ่งที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะ “ตะเกียง” ซึ่งมีมากกว่า 10,000 ดวง

– เดินทางไปยังสวนผลไม้ “ถนนบ้านหนองจวง-บ้านหนองกันเกรา” ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลไม้อร่อย คุณภาพดีราคาย่อมเยา ซึ่งภายในเส้นทางจะมี สวนผลไม้และและผลิตผลทางการเกษตรมาวางจำหน่าย อาทิ เช่น ทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ มังคุด กระท้อน ฯลฯ

– เดินทางไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำในเครือสหพัฒน์ ที่ “HIS & HER  FACTORY OUTLET KABINBURI”

– เดินทางเข้าที่พัก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่สอง

– เดินทางออกจากที่พัก

– เดินทางไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ “เดอะเวโรน่า @ ทับลาน” สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนสไตล์อิตาลีภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน” ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาทับลาน โอบล้อมด้วยโอโซนอันบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก

– แวะรับประทานอาหารกลางวัน

– เดินทางกลับ กทม.

—————————-

2.เส้นทางท่องเที่ยวสวนทุเรียน จังหวัดนครนายก (เส้นทาง กทม – นครนายก )

– ออกเดินทางจาก กทม. เพื่อเดินทางมายัง จังหวัดนครนายก

– แวะทำกิจกรรมและเยี่ยมชม “รร.จปร.” นมัสการศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร ทดสอบทำกิจกรรมทีสนามยิงปืน พร้อมโรยตัวจากหน้าจำลอง

– แวะรับประทานอาหาร

– แวะชม “สวนละอองฟ้า สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน” ตั้งอยู่ตำบลเขาพระ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เรียนมากกว่า 50 สายพันธุ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และวิถีการใช้ชีวิตของชาวสวน และได้เปิดให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศต่างๆ ภายในสวน สวนละอองฟ้าเป็นสวนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกและมีการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ส่วนผลไม้นอกจากทุเรียนแล้วที่นี่ยังมีผลไม้อื่นอีกหลายชนิด เช่น ลองกอง มังคุด เงาะ สัปปะรด มะยงชิด เป็นต้น

– แวะนั่งรถรางชมวิวและบรรยากาศ แนวสันเขื่อน “เขื่อนขุนด่านปราการชล” เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทย

– แวะกินลมชมวิวทุ่งบนสะพานไม้ไผ่พราวภูฟ้า ที่ “ภูกะเหรี่ยง” เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เรียนรู้ความเรียบง่ายของชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปและหัตถกรรมที่ผลิตโดยชาวบ้านภูกะเหรี่ยง

– เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

Hits: 6330