ไร่แสงจ้า รีสอร์ท (Saengcha Farm Resort)

ประเภทที่พัก : รีสอร์ท
จำนวนห้องพัก : 4 ห้อง
ที่ตั้ง: 104/2 บ้านโคกกรวด หมู่ 7 ซ. – ต. โพธิ์งาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 086-302-2366, 098-251-0236, 087-850-9832, 092-638-2064
โทรสาร :
เว็บไซต์ :http://www.facebook.com/SaengchaFarm
อีเมล์ : saengcha.farmresort@gmail.com

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 145