โรงแรมสตาร์รีสอร์ท – Star Hotel

ที่อยู่ : 209 หมู่ 3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

จำนวนห้องพัก : 29 ห้อง

ราคาห้องพัก : 700 – 1,200 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3761 5275, 0 3761 5285, 09 8384 2413

เว็บไซต์ : โรงแรมสตาร์รีสอร์ท

Hits: 403