โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ ๙หมู่ ๑๐ ตำบลศรีกะอาง เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสัญญาบัตร โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับนายทหาร นายตำรวจ นอกจากจะเป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (ยุทโธปกรณ์) เช่น เรือหลวงท่าจีน รถถัง เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินรบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

– กิจกรรมท่องเที่ยวทางทหาร-สัมผัสชีวิตนักเรียนเตรียมทหาร ดำรงชีพในป่า เดินป่าเชิงอนุรักษ์กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ปีนหน้าผาจำลอง BB Gunยิงปืนสั้น ปืนยาว

– กิจกรรมทางวิชาการ-ปฐมนิเทศการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

– กิจกรรมกีฬา-จักรยานท่องเที่ยว จักรยานแรลลี่

– กิจกรรมนันทนาการและวอล์คแรลลี่ กีฬาไทยพื้นบ้าน แคมป์ไฟ สันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม กิจกรรมฐานทดสอบกำลังใจ บริการนั่งรถไฟเล็กเยี่ยมชม

สถานที่พักภายในโรงเรียนเตรียมทหาร มีบริการห้องพัก จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๐ ๖๐๑๓, ๐๓๗๓๐ ๖๐๑๕-๒๗, ๐๘ ๓๑๑๖ ๙๔๘๔กรุงเทพฯ โทร. ๐๒๕๗๒๕๙๐๐ www.afaps.ac.th (สำหรับผู้พิการมีบริการรถพ่วงนำชม)

Hits: 625