โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกกระบือเพื่อช่วยในการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พื้นที่โรงเรียน ๑๑๐ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๗ ส่วน ประกอบด้วย การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือ นิทรรศการเครื่องมือการทำนา แปลงนาหญ้าอาหารสัตว์  บ้านพักนักปราชญ์ท้องถิ่น สระมะรุมล้อมรัก ต้นไม้ในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ร้านควายคะนองคอกควาย สุดท้ายเป็นบ้านดินเป็นที่พักของผู้เข้ารับการอบรมและเป็นต้นแบบที่อยู่อาศัยจริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๘๕๒๔ ๗๗๕๕, ๐๘ ๖๐๔๕ ๒๔๖๓ (มีบริการห้องสุขาและทางลาดสำหรับผู้พิการ) -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 292