โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ผลงาน “โครงการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๔๖ และ ประจำปี ๒๕๕๓ รางวัลดีเด่นประเภทโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้สมุนไพรบำบัดยารักษาโรค มีการนวด อบ ประคบและฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๓๑๖๖ หรือ ๐ ๓๗๒๑ ๖๑๖๔ และยังมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในราคาย่อมเยาที่ชั้นล่างของโรงพยาบาล เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๓๑๖๖ หรือ www.abhaiherb.com

 


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 578