โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทางด้านการบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ กิโลเมตรที่ ๑๐๘ มีบริการนวดประคบและอบสมุนไพร จำหน่ายยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ยาสระผม ยาหม่อง น้ำมัน ชาสมุนไพร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. และบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทย์แผนไทย โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๑๐๘-๙

Hits: 183