โกลเด้นเฮาส์ (Golden House)

ประเภทที่พัก : โรงแรม
จำนวนห้องพัก : 48 ห้อง
ที่ตั้ง: 1/3 ซ. – ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3724-1412
โทรสาร : 0-3724-2092
เว็บไซต์ :www.goldenhousesakaeo.com
อีเมล์ : contatc@goldenhousesakaeo.com

Hits: 136