แอดโฮม-@Home – อำเภอกบินทร์บุรี


ที่ตั้ง เลขที่  773  หมู่ 6  ถนนสุวรรณศร  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-1758-8871,  08-9795-0444
โทรสาร  
E-Mail  
Website  
จำนวนห้อง 4  ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก  
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ   

 

Hits: 109