แสนโบราณ รีสอร์ท – อำเภอกบินทร์บุรี


ที่ตั้ง เลขที่ 112 หมู่ 15  ถนน 359  ตำบลวังท่าช้าง  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 06-2619-8865
โทรสาร  
E-Mail  
Website  
จำนวนห้อง  
ราคาห้องพัก  
สิ่งอำนวยความสะดวก  
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
หมายเหตุ   

 

Hits: 412