แมกไม้รีสอร์ท – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง หมู่  8  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-7081-2349
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 13  ห้อง
ราคาห้องพัก 450 – 600 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 193