แผนที่การเดินทางจังหวัดปราจีนบุรี


การเดินทาง

          รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่

  1. จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางสายถนนพหลโยธิน พอถึงรังสิตให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 เส้นนครนายก-ปราจีนบุรี พอถึงแยกขวาที่สามแยกหนองชะอมประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 319 ก็จะถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง 132 กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ เลี้ยวขวาที่วงเวียนบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมระยะทาง 136 กิโลเมตร
  2. จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอถึงกิโลเมตรที่ 90 ให้เลี้ยวขวาโดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๓ ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายกไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 155 ให้แยกขวาที่สามแยกบ้านหนองชะอม เส้นทางหลวงหมายเลข 319 ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี รวมระยะทาง 164 กิโลเมตร
  3. จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 319 ผ่านอำเภอศรีมโหสถ ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี ระยะทาง 158 กิโลเมตร

          รถประจำทาง รถโดยสารประจำทาง (รถตู้) มีให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 2 ชั่วโมง มีทั้งหมด 3 สายด้วยกัน

หมายเลข 59 สายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี (รถตู้)

หมายเลข 290 สายกรุงเทพฯ-องครักษ์-ปราจีนบุรี (รถตู้)

หมายเลข 9920 สายกรุงเทพฯ-บ้านสร้าง-ปราจีนบุรี (รถตู้)

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารให้บริการระหว่างจังหวัดอื่นด้วย

หมายเลข 102 สายปราจีนบุรี-สระบุรี (รถบัส)

หมายเลข 306 สายปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (รถบัส)

หมายเลข 385 สายปราจีนบุรี-บางแสน (รถตู้)

หมายเลข 659 สายเชียงใหม่-ระยอง (รถบัส)

หมายเลข 660 สายเชียงราย-ระยอง (รถบัส)

รถโดยสารให้บริการภายในจังหวัด

หมายเลข 1674ก สายปราจีนบุรี-ท่าตูม (รถบัส)

หมายเลข 1674ข สายปราจีนบุรี-ระเบาะไผ่ (รถบัส)

หมายเลข 1674ค สายปราจีนบุรี-เขาลูกช้าง (รถบัส)

หมายเลข 6089 สายวงกลมวงเวียนสมเด็จพระนเรศวรศูนย์ราชการฯ (สองแถว)

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โทร. 1409

รถตู้ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 เส้นทางเดินรถกรุงเทพมหานคร – องครักษ์ – นครนายก – สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 17.00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852–66 ต่อ 442, 311 หรือ สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

โทร. 0 3721 1292

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน วันละ 5 ขบวนคือ 05.55 น., 08.00 น., 13.05 น., 15.25 น.และ 17.40 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690  กรุงเทพฯ โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ www.railway.co.th

ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ

          อำเภอบ้านสร้าง            20  กิโลเมตร            อำเภอศรีมโหสถ            20  กิโลเมตร

          อำเภอศรีมหาโพธิ          21  กิโลเมตร            อำเภอประจันตคาม         30  กิโลเมตร

          อำเภอกบินทร์บุรี           60  กิโลเมตร            อำเภอนาดี                     78  กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง        

          นครนายก        29  กิโลเมตร              ฉะเชิงเทรา       76  กิโลเมตร

          สระแก้ว           98   กิโลเมตร             ระยอง            186  กิโลเมตร

          นครราชสีมา     194  กิโลเมตร             จันทบุรี           245  กิโลเมตร

          นอกจากนั้นที่บริเวณสี่แยกเนินหอมมีรถโดยสารประจำทาง หรือจะเช่ารถไปยังแก่งหินเพิง หรือ น้ำตก

ต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ 

 

Hits: 34087