เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว เขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ ปราจีนบุรี

อยากขี่ที่ปราจีน

1. เส้นทางจากโรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว ธานีรีสอร์ท ไปน้ำตกเขาอีโต้ เป็นวงรอบระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบท สวนพันธุ์ไผ่ น้ำตกเขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ เนินพิศวง พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

2. เส้นทางชมโบราณสถานสระมรกต โดยเริ่มต้นที่รอยพระพุทธบาทคู่ ชมต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ วิหารพระทวารวดี สระแก้ว เมืองโบราณศรีมโหสถ โบราณสถานหมายเลข 25 และเดินทางกลับยังจุดเริ่มต้น..แผนที่เส้นทางจักรยาน

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 655