เสวย

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 299 ถ. สุวรรณศร ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3724-1711-3 , 0-3727-1714
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 06.00 – 22.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 70