เวโรน่า บูทีค โฮเทล-อำเภอนาดี

ที่ตั้ง เลขที่ 250 ม.6 ต.บุพราหมณ์  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 096-324-4423
โทรสาร
E-Mail
Website  https://www.facebook.com/veronaattublan/
จำนวนห้อง  76 ห้อง
ราคาห้องพัก 2,100-7,000  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 47