เรือนรับรองสโมสรนายทหารโรงเรียนนายร้อย จปร.

ที่อยู่ : เรือนรับรอง รร.จปร. ตำบล พรหมณี อำเภอ เมืองนครนายก จังวัด นครนายก 26001
เบอร์โทรศัพท์ : 037-393120, 083-1195497, 02-2412691-4
เว็บไซต์ : สำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร.
Facebook : การท่องเที่ยว รร.จปร.

Hits: 7747