เรือนบุญมา – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 111  หมู่ 3  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 09-8414-1488,  09-2657-7565
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 10  ห้อง
ราคาห้องพัก 500 – 700 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
  • อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมายเหตุ 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 86