เพชรกระจ่าง รีสอร์ท – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 23/8 หมู่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-1000-1537,  08-5229-5589,  09-2341-5925
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 10  ห้อง
ราคาห้องพัก 500  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 550