เฝ๋อ ราชาก๋วยเตี๋ยว

ประเภทอาหาร : – Noodle
ลักษณะเด่น : เฝ๋อ และ หมูยอวัฒนา
ที่ตั้ง : 153 หมู่ 3 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 085-846-9868 / 062-330-5023
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.30 – 17.00 น.
การเดินทาง : -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 139