เที่ยวป่าหน้าฝน เที่ยวไทยให้หายคิดถึง


จักรยานท่องเที่ยว Lifestyle Travel & Sport @Sakeao

เดินทางออกจากบ้านพร้อมกับจักรยานคู่ใจ…เดินทางท่องเที่ยวตามใจชอบ  ก่อนจะเข้าพักในสถานพักแรมสุดชิคสุดชิว  ณ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ยามค่ำรับประทานอาหารเย็นในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศกับเมนูอาหารเย็นนานาชนิดพร้อมสัมผัสวิถีถิ่นเขตเมืองชายแดนตะวันออก

ตื่นเช้ารับแสงอรุณ   ตักบาตรรับพรพระ  หรือจะชมตลาดยามเช้าในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ  จัดหาอาหารรองท้องแบบเอาๆ  จากนั้น แวะไหว้พระ  “พระสยามเทวาธิราชจำลอง”  สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี  เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อ  พ.ศ.2518  ซึ่งท่านได้มอบพระสยามเทวาธิราชจำลองให้ไปประดิษฐาน ณ ชายแดน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน  

สำหรับเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว  “Lifestyle Travel & Sport  @Sakeao”  ททท.สำนักงานนครนายก จะขอแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวที่พร้อมเดินทางกับจักรยานคู่ใจ  ควบคู่กับการออกกำลังและการเดินทางท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆ เส้นทางสวยๆ ที่มีความท้าทายให้กับทุกท่าน….

เริ่มต้นการเดินทางจักรยานท่องเที่ยว จาก  “พระสยามเทวาธิราชจำลอง”  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ผ่านวงเวียนนาฬิกา  เพื่อใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  33  มุ่งหน้าสู่ตลาดโรงเกลือ  ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 

ภาพมุมสูงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
มุมภาพบริเวณสระน้ำรอบตัวปราสาทสด๊กก๊อกธม ช่วงฤดูฝน

จากนั้นจะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  3446  มุ่งหน้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว   เป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก  สันนิษฐานว่าสร้างขั้นในพุทธศตวรรษที่ 14  เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู   ระหว่างการเดินทางจะพบกับบรรยากาศของชุมชนที่พักอาศัย  ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์  ปลูกพืชไร่นานาชนิด  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศชนบทที่น่าอบอุ่นและน่าเรียนรู้   ระยะทางการเดินทาง  40 กิโลเมตร  (ไป-กลับ รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร)

ทางเข้าตัวปราสาท อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

Hits: 440