เดิน – วิ่งการกุศล“น้องหมีพี่เสือ Tono & The Gang : Run For Charity 2023” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก และสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เส้นทางใหม่ของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 26 มีนาคม 2566


“สร้างสุขแบบนี้ชีวิตยกกำลังสอง” รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานตามหน้าที่หลักของหน่วยงาน

🎈✨🎉สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ชมรมฅนรักษ์สัตว์ป่า จัดกิจกรรม “น้องหมีพี่เสือ Tono & The Gang : Run For Charity 2023” เดิน – วิ่งการกุศล “5 KM” “น้องหมีพี่เสือ Tono & The Gang : Run For Charity 2023” เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก และสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เส้นทางใหม่ของจังหวัดนครนายก

🐻🐯พร้อมแบ่งปันให้ “น้องหมีพี่เสือ Tono & The Gang : Run For Charity 2023” เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เส้นทางอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ – ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่ 1 นครนายก – อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 500 บาท (สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ Race Kit เสื้อพี่เสือ/น้องหมี 1 ตัว / เหรียญน้องหมีพี่เสือ / อาหารและเครื่องดื่ม / ลานจอดรถ, สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)

จากค่าสมัครจำนวน 100 บาท ❤️❤️จากทุกๆ การสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่ากำพร้า ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ลิ้งค์รับสมัคร https://rundidi.com/index.php?modules=events&f=view&id=85

Hits: 322