เดอะรีสอร์ท กบินทร์บุรี – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 678/1 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 09-4968-6464
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 30 ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 62