เดอะฟอเรสโฮมบูติค รีสอร์ท – The Forest Home Resort

ที่อยู่ :   414/ 1 ซอยบ้านหนองแวงบน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ สาริกา เมือง นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก : 44 ห้อง
ราคาห้องพัก : 1,400 – 6,300 บาท
โทรศัพท์ :   0-3738-5086-7, 08-4147-3290

Hits: 202