เชิญเที่ยวตลาดขุนด่าน @ นครนายก


จังหวัดนครนายก ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ดำเนินการปรับปรุงอาคาร และคัดเลือกกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดชื่อตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าเป็น “ตลาดขุนด่าน @ นครนายก” ทั้งนี้ กำหนดวันจำหน่ายสินค้า        ในวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มจำหน่ายสินค้า ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. เป็นต้นไป   ณ “ตลาดขุนด่าน @ นครนายก” บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล  ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

http://ww2.nakhonnayok.go.th/news/detail/16

Hits: 1635