/เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ” 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนมิตรสัมพันธ์ (บ้านญวน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ” 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนมิตรสัมพันธ์ (บ้านญวน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กำหนดการ

งานถนนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ “2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนมิตรสัมพันธ์
(บ้านญวน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2561

 • เวลา 16.00 น.   ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • เวลา18.00 น.   พิธีเปิดงาน
  • ชมศิลปะการแสดง 5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย
   บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
  • ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์(ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.    ปิดงาน

วันเสาร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2561

 • เวลา 16.00 น.   – ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • – ชมศิลปะการแสดง  5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย                                                                                  บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • –  ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.     ปิดงาน

วันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์   2561

 • เวลา 16.00 น.   – ผู้ประกอบการค้า  5 ชาติพันธุ์  สาธิต  จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์
  ทางวัฒนธรรม
 • – ชมศิลปะการแสดง  5  ชาติพันธุ์  และการแสดงดนตรีร่วมสมัย                                                                                  บริเวณเวทีกลางชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • –  ชมการแสดงดนตรีไทย บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยบ้านญวน)
 • เวลา 22.00  น.     ปิดงาน