เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อำเภอเขาฉกรรจ์

เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2560  วันที่  7  ตุลาคม  2560  ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของท้องถิ่น  สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันตักบาตรเทโวโรหนะและวันออกพรรษา

 
       

อำเภอเขาฉกรรจ์  ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และวัดถ้ำเขาฉกรรจ์  กำหนดจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะวัดถ้ำเขาฉกรรจ์  วันที่   7  ตุลาคม    2560   ตั้งแต่เวลา 07.30  นเป็นต้นไป  ณ  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์   อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

  • ชมการแสดงสินค้า  OTOP  / สินค้าการเกษตรโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวผักปลอดสารพิษโคกตะแบก  แลกลุ่มแม่บ้านทำไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าว  กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  ผ้าทอบ้านหนองโกวิท ฯลฯ
  • ชมมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นวดแผนไทย กิจกรรมเสริมการอ่านจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่
ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284  เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.    หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 355