ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วมกันนุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2562 ณ วัดเขานางบวช อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วมกันนุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วมกัน “นุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ” ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑปวัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของท้องถิ่น    สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันตักบาตรเทโวโรหนะและวันออกพรรษา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วมกัน “นุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ” ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑปวัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

  • พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์    พิธีเปิดงาน/กล่าวอาราธนาศีล-ประธานคณะสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา
  • ทำบุญร่วมกัน คณะพระภิกษุรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน
  • ถวายกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงบูรณะวัดเขานางบวช
  • ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองบนมณฑปวัดเขานางบวช ใส่บาตรพระประจำวันเกิด  ถวายสังฆทาน เติมน้ำมันตะเกียง   ฯลฯ

วันออกพรรษา  หรือวันมหาปวารณา  วันสำคัญทางพุทธศาสนา  ตรงกับวันขึ้น 15  ค่ำ  เดือน  11   มีความหมายว่าช่วงเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายต่างเปิดโอกาสให้พระผู้ใหญ่สามารถว่ากล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถกล่าวข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน  ถือว่าเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีคอยสังวรของพระภิกษุ  คือ  ตามระวัง  ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวเข้าครอบงำจิตใจ  ชาวพุทธศาสนิกชนก็สามารถนำข้อคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน

หลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ  ซึ่งชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์  หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว  โดยในพรรษาที่  7  พระองค์ได้เสด็จจำพรรษายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา  1  พรรษา ครั้นออกพรรษาแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่เมืองสังกัสสะ มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น  ด้วยเหตุนี้  ชาวพุทธทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก   กล่าวเพิ่มเติมว่า   เพื่อร่วมสนับสนุนงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาพุทธ    ททท.สำนักงานนครนายก  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกร่วมแต่งไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานางบวช  ซึ่งมณฑปเขานางบวชเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม  จะมองเห็นสันเขื่อนขุนด่านปราการชลและทิวทัศน์โดยรอบเมืองนครนายก

ยามสายเดินทางท่องเที่ยวใกล้เคียงมีให้เลือกหลากหลาย  เล่นน้ำตกและชมความงามของสายน้ำที่ไหลผ่านผืนป่าเขาใหญ่ที่มีให้เลือกถึง  3  แห่ง  –  น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้   ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬาที่หลากหลาย – ล่องแก่งลำน้ำนครนายก   โรยตัวจากหน้าผาธรรมชาติ  ขับรถ ATV   สักการะพระคู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง –  พระพคภาญาณ/วัดใหญ่ทักขิณาราม   หลวงพ่อปากแดง/ วัดพราหมณี  พระพิฆเณศ/อุทยานพระพิฆเณศ   ท่องเที่ยวเขตทหารน่าเที่ยว โรงเรียนนายร้อย จปร.  และโรงเรียนเตรียมทหาร   เข้าที่พักหรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทาง  จากตัวเมืองนครนายก  ใช้ถนนนครนายก – นางรอง (3049) ออกจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร  ถึงสี่แยกประชาเกษม  แล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงจุดหมายปลายทาง  “วัดเขานางบวช”  สถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

**ในงาน มีข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยนจำหน่าย รายได้จากการจำหน่ายจะนำถวายวัดทั้งหมด**

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่
ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284  เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.    หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

Hits: 2068