เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ

เขื่อนขุนด่านปราการชล อยู่ในเขตบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรอง สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดยาว ๒,๕๙๔ เมตร สูง ๙๑ เมตร มีความจุน้ำ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตรด้านหน้าเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำ ด้านหลังเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ท้ายเขื่อนเป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้และมีศูนย์การเรียนรู้มีท่าเรือสำหรับล่องแก่งส่วนพื้นที่สันเขื่อนเป็นจุดชมทิวทัศน์และด้านบนสุดของภูเขาเป็นที่ตั้งของอาคารที่ประทับ มีบริการรถรางนำชมรอบเขื่อน คนละ ๓๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๔๑๙๒, ๐๘ ๙๘๒๓ ๔๓๘๐ (มีบริการห้องสุขา ทางลาดและรถพ่วงสำหรับผู้พิการ)

การเดินทาง:

เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์

เส้นทางที่ ๒ จากรังสิตสามารถนั่งรถตู้ไปลงที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชลได้โดยตรง

เส้นทางที่ ๓ เส้นทางสายนครนายก-บ้านท่าด่าน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๔ เส้นทางนครนายก-น้ำตกนางรอง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ จากโรงพยาบาลนครนายก ตรงผ่านวังตะไคร้ ก่อนถึงน้ำตกนางรอง ๒ กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล

Hits: 846