เขาหัวหมวก


เขาหัวหมวก ตั้งอยู่ตำบลศรีกะอาง มหัศจรรย์หินแท่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมหน้าผาเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านบน เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเก็บภาพความประทับใจกัน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของทิวเขาที่รายล้อม และมีภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังมีสีสันสวยงามแต่อีกฝั่งหนึ่งของหินเลอะเลือนไปแล้ว นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 3 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างชันต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน ควรมีมีเจ้าหน้าที่นำทาง สอบถามข้อมูลโทร  09 2901 0960

Hits: 128