อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ บนเส้นทางสายสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่ ๑ แยกซ้ายมือเส้นทางไปบ้านวังรี ถนนเขาทุเรียนระยะทาง ๑๑ กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำเลยจากอ่างเก็บน้ำห้วยปรือไป ๔ กิโลเมตร จะพบ อ่างเก็บน้ำทรายทอง ซึ่งมีภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขา และถัดไปอีก ๒ กิโลเมตร เป็นน้ำตกทรายทอง ซึ่งมีน้ำเกือบตลอดปี

Hits: 446