อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา


โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี แก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าชมความสวยงามบนสันเขื่อนที่โอบล้อมด้วยทิวเขาและผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน และปางสีดา เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 3762 5411

Hits: 15